razdelilni bloki
Razdelilni bloki oziroma električni razdelilci so pomemben del električne inštalacije. Skrbijo za smotrno in gospodarnejšo razdelitev električne energije v objektu. Dobro narejen in označen električen razdelilec s točno enopolno shemo je najboljša osnova za dobro električno inštalacijo.