Na spodnji sliki je shematski prikaz vezave stikala s katerim se srečujemo vsak dan v stanovanjih s klasično elektroinštalacijo. Vse se začne v električni omarici, kjer s primerno dimenzionirane varovalke začnejo svojo pot trije vodniki - fazni (L), ničelni (N) in ozemljitveni vodnik (PE).

vezava navadnega enopolnega stikala