Varovalke so elementi, ki služijo za omejevanje preobremenitev in tokov kratkih stikov, čemer rečemo tudi nadtokovna zaščita. Zaradi preobremenitev in kratkih stikov se lahko elementi električne inštalacije pregrevajo (s čimer se bistveno zmanjša življenska doba naprave in izolacije) ali celo uničijo. Nedelovanje nadtokovne zaščite lahko pripelje tudi do požara.

Za varovanje nizkonapetostnih inštalacij v hišah v glavnem uporabljamo: