Za vas smo zbrali nekaj tehničnih smernic, ki jih je sicer moč najti na naslovu http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/.

 

Kliknite in odprl se bo PDF dokument v novem oknu:

Tehnična smernica: (TSG-N-002:2008) Nizkonapetostne električne inštalacije

Tehnična smernica: (TSG-1-001:2010) Požarna varnost v stavbah

Tehnična smernica: (TSG-N-003:2008) Zaščita pred delovanjem strele