Izberite jezik

elektro pirnat logo

Pokličite nas!

041-617-334

Velikokrat se srečamo z oznako IP (International Protection ali Ingress Protection), ki se pogosto pojavlja na električnih porabnikih. Oznaka IP govori o stopnji zaščite in je sestavljena iz črk IP, ter dveh številk. Prva številka govori o stopnji zaščite pred dotikom (npr. dotik s prstom) in tujimi predmeti (npr. vdor prahu). Druga številka pa govori o stopnji zaščite pred vodo. Če je vrsta zaščite podana samo za eno stopnjo zaščite, se namesto mankajoče številke napiše X (npr. IPX3 ali IP3X).

Prva številka:
0 - Nobene posebne zaščite.
1 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 50mm (velika tuja telesa).
2 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 12mm (srednje velika tuja telesa).
3 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 2,5mm (majhna tuja telesa).
4 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 1mm (zrnata tuja telesa).
5 - Zaščita pred škodljivim zaprašanjem notranjosti, popolna zaščita pred dotikom.

Druga številka:
0 - Nobene posebne zaščite.
1 - Navpično padajoča kapljajoča voda ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov.
2 - Navpično padajoča kapljajoča voda ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov, tudi ko stroj nagnemo za 15 stopinj iz njegove normalne lege.
3 - Pršeča voda, ki pada pod kotom do 60 stopinj proti vertikali, ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov.
4 - Voda, ki iz vseh smeri brizga proti stroju, ne sme imeti imeti nobenih škodljivih učinkov.
5 - Vodni curek iz šobe, ki je usmerjen iz vseh smeri proti stroju, ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov.
6 - Voda v viharnem morju ali voda v močnem curku ne sme vdreti v stroj v škodljivih množinah.
7 - Voda ne sme vdreti v stroj v škodljivih množinah, če je stroj potopljen v vodo pod določenimi časovnimi in tlačnimi pogoji.
8 - Stroj je primeren za trajno potopitev v vodo pod pogoji, ki jih podrobneje opiše proizvajalec.

Včasih je oznaki dodan še poseben simbol S ali M. Ta oznaka govori o tem ali je bila zaščita pred vdirajočo vodo dokazana pri stoječem (S) ali pri vrtečem se (M) stroju (npr. IP 55S).