Izberite jezik

elektro pirnat logo

Pokličite nas!

041-617-334

1. IZKLOP NAPRAVE
Pred pričetkom dela na napravi jo je potrebno v celoti izklopiti, čeprav delamo le na majhnem delu naprave.

2. ZAVAROVANJE PROTI PONOVNEM VKLOPU NAPRAVE
Opremo s katero smo izvedli izklop je potrebno zavarovati proti ponovnem vklopu. Naprimer glavna stikala imajo velikokrat možnost uporabe ključavnice v ta namen.

3. UGOTOVITEV BREZNAPETOSTNEGA STANJA NAPRAVE
Breznapetostno stanje lahko ugotovi samo strokovnjak elektrotehnične stroke! Običajno se to preveri s faznim preiskuševalcem, vendar to ni vedno zanesljivo, saj le ta lahko sveti tudi zaradi inducirane napetosti sosednjih vodnikov. Za vajvečjo zanesljivost je potrebno breznapetostno stanje potrditi z ustreznim instrumentom.

4. OZEMLJITEV IN KRATKA SKLENITEV
Dele na katerih izvajamo dela je potrebno ozemljiti in kratko skleniti.

5. PREKRIVANJE IN OGRADITEV BLIŽNJIH DELOV, KI SO POD NAPETOSTJO
Tako se izognemo naključnim dotikom delov pod napetostjo.

Varovalke so elementi, ki služijo za omejevanje preobremenitev in tokov kratkih stikov, čemer rečemo tudi nadtokovna zaščita. Zaradi preobremenitev in kratkih stikov se lahko elementi električne inštalacije pregrevajo (s čimer se bistveno zmanjša življenska doba naprave in izolacije) ali celo uničijo. Nedelovanje nadtokovne zaščite lahko pripelje tudi do požara.

Za varovanje nizkonapetostnih inštalacij v hišah v glavnem uporabljamo:

  • nizkonapetostne varovalke (tipa D "diazed" in tipa D0 "neozed"), ki jih povečini najdemo v starejših obstoječih električnih inštalacijah,
  • nizkonapetostne varovalke visoke zmogljivosti (nožaste varovalke tipa NV), ki jih običajno najdemo v PMO (Priključno Merilna Omarica) omarici, kjer je tudi električni dovod za vašo hišo,
  • inštalacijske odklopnike, ki se nahajajo v vaših električnih razdelilcih v hiši.

 

Velikokrat se srečamo z oznako IP (International Protection ali Ingress Protection), ki se pogosto pojavlja na električnih porabnikih. Oznaka IP govori o stopnji zaščite in je sestavljena iz črk IP, ter dveh številk. Prva številka govori o stopnji zaščite pred dotikom (npr. dotik s prstom) in tujimi predmeti (npr. vdor prahu). Druga številka pa govori o stopnji zaščite pred vodo. Če je vrsta zaščite podana samo za eno stopnjo zaščite, se namesto mankajoče številke napiše X (npr. IPX3 ali IP3X).

Prva številka:
0 - Nobene posebne zaščite.
1 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 50mm (velika tuja telesa).
2 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 12mm (srednje velika tuja telesa).
3 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 2,5mm (majhna tuja telesa).
4 - Zaščita pred vdorom trdnih tujih teles, ki imajo večji premer kot 1mm (zrnata tuja telesa).
5 - Zaščita pred škodljivim zaprašanjem notranjosti, popolna zaščita pred dotikom.

Druga številka:
0 - Nobene posebne zaščite.
1 - Navpično padajoča kapljajoča voda ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov.
2 - Navpično padajoča kapljajoča voda ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov, tudi ko stroj nagnemo za 15 stopinj iz njegove normalne lege.
3 - Pršeča voda, ki pada pod kotom do 60 stopinj proti vertikali, ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov.
4 - Voda, ki iz vseh smeri brizga proti stroju, ne sme imeti imeti nobenih škodljivih učinkov.
5 - Vodni curek iz šobe, ki je usmerjen iz vseh smeri proti stroju, ne sme imeti nobenih škodljivih učinkov.
6 - Voda v viharnem morju ali voda v močnem curku ne sme vdreti v stroj v škodljivih množinah.
7 - Voda ne sme vdreti v stroj v škodljivih množinah, če je stroj potopljen v vodo pod določenimi časovnimi in tlačnimi pogoji.
8 - Stroj je primeren za trajno potopitev v vodo pod pogoji, ki jih podrobneje opiše proizvajalec.

Včasih je oznaki dodan še poseben simbol S ali M. Ta oznaka govori o tem ali je bila zaščita pred vdirajočo vodo dokazana pri stoječem (S) ali pri vrtečem se (M) stroju (npr. IP 55S).

Kalkulator je informativne narave in ni namenjen profesionalni uporabi. Vrednosti veljajo pri 25°C in temeljijo na veljavnih standardih. Kalkulator bo podal presek kabla in varovalko vse do izračunanega toka 115A, od tukaj naprej pa le tok.

Za lažjo in preprostejšo uporabo kalkulatorja smo ga pripravili tudi v obliki brezplačne mobilne aplikacije za Androidne mobilne telefone:

Get it on Google Play

Moč naprave:
W
Cos(φ):
Število faz:
1 faza 3 faze
Rezultati
Tok:
A
Predvidena varovalka:
A
Predviden presek vodnika:
mm2
Strošek obratovanja (visoka tarifa):
€ / h
Strošek obratovanja (nizka tarifa):
€ / h

Na spodnji sliki je prikazana shema priklopa običajne enofazne kuhalne plošče. Pred posegom se je potrebno najprej prepričati, da inštalacija ni pod napetostjo, saj ste drugače v smrtni nevarnosti. Če ste v dvomih, pokličite strokovnjake. Obvezno je potrebno prebrati tudi navodila proizvajalca, kjer je navadno opisan postopek priklopa in morebitne posebnosti izdelka.
Običajne vrednosti za trofazni priklop so 2,5 mm2 presek vodnika in 16 A inštalacijski odklopnik.

priklop 400V kuhalne plosce

Na spodnji sliki je prikazana shema priklopa običajne enofazne kuhalne plošče. Pred posegom se je potrebno najprej prepričati, da inštalacija ni pod napetostjo, saj ste drugače v smrtni nevarnosti. Če ste v dvomih, pokličite strokovnjake. Obvezno je potrebno prebrati tudi navodila proizvajalca, kjer je navadno opisan postopek priklopa in morebitne posebnosti izdelka.
Običajne vrednosti za enofazni priklop so 6 mm2 presek vodnika in 32 A inštalacijski odklopnik.

priklop kuhale plosce

Izmenično prižiganje iste luči z več kot dveh lokacij je velikokrat nujno. Dva menjalna in eno križno stikalo skupaj omogočijo željeno funkcijo. Z dodajanjem križnih stikal se lahko isto luč prižiga tudi z več kot treh lokacij.

shema vezave križnega stikala

Na spodnji sliki je shematski prikaz vezave dveh menjalnih stikal, ki skupaj omogočata izmenično prižiganje luči na hodniku.

shema vezave menjalnega stikala

Na spodnji sliki je še en shematski prikaz vezave stikala s katerim se srečujemo vsak dan v stanovanjih s klasično elektroinštalacijo. V tem primeru gre za serijsko stikalo, ki omogoča preprosto prižiganje in ugašanje dveh porabnikov.

shema vezave serijskega stikala